Bigdata en Blockchain by Deggler

Via gesprekken met opdrachtgevers, eigen onderzoek en het volgen van seminars en congressen zijn wij op het pad gekomen van big data. Het is een natuurlijke ontwikkeling als je dagelijks in de ICT actief bent maar voor je beseft wat het voor je eigen bedrijf en voor het bedrijf van anderen betekend duurt het nog wel even.

Maar het kwartje of de frank is gevallen, ja ik ben van de vorige eeuw.

Binnen ons netwerk zijn we begonnen om samen met landelijk bekende organisaties en onderwijsinstellingen het project op te pakken met als trigger de privacy wetgeving van 25 mei 2018 en de gevolgen daar van voor de markt. Dat is voor ons de wake up call.

Als je als bedrijf of instelling belangstelling hebt voor het project of je wilt er aan bijdragen laat het even weten;

Bron: Blockchainpilots.nl

Blockchain ww 300x150 - BlockChain-BI-IOTIOT, internet of things, input data en leveren aan opdrachtgevers.
English   (Click here)

BI, Business Intelligence met voorspellende toepassing

Block Chain, Een blokketen

Blockchain is een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Zelfs de beheerder van nodes kan deze gegevens niet vervalsen. Dit komt door het gedistribueerde systeem. Binnen dit systeem vindt er gegevensuitwisseling en verificatie tussen de nodes plaats. Dit gebeurt door middel van een consensus. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen.

 • De combinatie van de factoren maakt het tot een succes en wij weten dat tot op heden dat nog niet gedaan is.
 • We zoeken bedrijven met hun specifieke vragen en problemen.
 • Wij bouwen momenteel aan het standaard pakket voor gesegmenteerde markten.

Bron:Bright

Voor de juiste opdrachtgever hebben wij mensen, platformen en oplossingen beschikbaar.

Op de juiste vraag het juiste antwoord.

Doelgroepen die wij uitnodigen:
 • Beleggers
 • Banken
 • Investeerders
 • Analisten van Crowdfunding
 • Energie leveranciers
 • Large Corporates.
 • A merken.
 • Financiers
 • Crowdfunding
 • Developers
 • Onderwijs
 • Arbeid bemiddeling
 • Innovators
 • Studenten

predictive analytics / machine learning?

1.De predictive analytics voor de internet of things is bij voorbeeld dat er bestelmodules in apparaten zit die zelfstandig de voorraad bijhouden en naar aanleiding van de vraag de aanvulling vragen. Maar juist bij de interactie tussen vraag en aanbod is het belangrijk hier een analyse van te maken voor productie en inkoop.

2. Voor de internet of things is het ook belangrijk de prognoses te maken voor seizoen invloeden, bezetting van de vraag en doorloopsnelheid. Daarnaast analyse van specifieke producten en diensten.

3. De wijzigingen van de samenstelling van de doelgroep is belangrijk voor het aanbieden van de dienst en of product op die locatie, met piektijden of juist verloop van de vraag.

4. Omdat de machines zelfstandig opereren en rapporteren, onderhoud, aanvulling en verder afwikkeling van bestellingen is het belangrijk dat er een analyse plaatsvind van de frequenties van incidenten.

*Informatie*

Doorpakken met blockchain

Blockchain. Nog geen drie jaar geleden hadden alleen IT-fanaten het erover. Inmiddels is er al bijna $ 1 miljard gestoken in startende blockchain-bedrijfjes. Ondanks al die belangstelling en inspanningen weet niemand nog waar dit naar toe gaat. Van een ‘killer app’ of belangrijke bedrijfspropositie is nog geen sprake. Financiële instellingen en fintech-bedrijven onderkennen het potentieel van de blockchain-technologie. Maar wat kunnen we ermee in de financiële sector? Daar bestaat een antwoord op. En we kunnen niet gaan zitten wachten totdat iemand anders dat antwoord vindt. We moeten meer doen dan er alleen maar over praten. Banken die mee willen liften op het blockchain-fenomeen pakken door.Bedrijven – en banken zeker – wachten doorgaans tot een technologie een bepaalde mate van volwassenheid heeft bereikt voordat er geld en tijd wordt gestoken in een mogelijke business case of applicatie. Waarom trekken we hier dan nu zo hard aan? Blockchain is tenslotte nog maar amper aan het puberen. Dat komt omdat wij denken dat een volwassen blockchain een enorm effect kan hebben. Met het oog op de snelle ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen die met blockchain kunnen worden gerealiseerd, stappen financiële instellingen op dit moment al in. Om vanaf het begin te kunnen bijdragen aan het volwassen worden van de technologie.

Innovatiepionier

ABN AMRO is een van die banken die tijd, energie en middelen besteedt aan alle mogelijke facetten van het blockchain-fenomeen. We bestuderen de infrastructuur die aan de blockchain ten grondslag ligt en ontwikkelen de applicaties die van de sterke punten van de blockchain gebruik kunnen maken. Ook beoordelen we het mogelijke effect van de nieuwe technologie op onze kernprocessen bij de bank.

ABN AMRO neemt alle bedrijfsonderdelen onder de loep en kijkt waar de blockchain van invloed zou kunnen zijn: van hypotheken tot risicomodellen tot betaalverkeer over de grens. We weten niet wat die ontdekkingsreis gaat brengen en er is nog veel onzeker. Door onze middelen in diverse experimenten uit te zetten, bereiden we ons voor op een aantal mogelijke scenario’s. We wedden als het ware op meerdere paarden tegelijk.

Teams met passie

Ruim 30 collega’s uit de hele bank hebben zich vrijwillig aangemeld om ons te helpen bij ons onderzoek naar de mogelijkheden van blockchain. Die collega’s zijn afkomstig uit allerlei afdelingen en bedrijfsonderdelen. En die teams zijn net zo divers en veelomvattend als de blockchain-technologie zelf. We delen allen dezelfde passie: onderzoek naar en experimenteren met de mogelijkheden van de blockchain.

De teams werken in een constructie die is gebaseerd op de ‘lean start-up’. De samenstelling van die teams verschilt steeds. Er wordt gekeken naar diverse aspecten van de blockchain-infrastructuur en/of de diverse manieren waarop de technologie kan worden toegepast. De teams komen dan weer samen in ‘design thinking workshops’, waar ze op basis van evaluaties zogenaamde ‘use case-scenario’s’ kiezen waar dan weer zes weken aan wordt gewerkt. Blijkt het scenario potentieel te hebben, dan wordt het een gestructureerd experiment.

Verbanden

Net als veel andere banken sluiten we ons aan bij startende blockchain-bedrijfjes en samenwerkingsinitiatieven (‘open collaboration’). We hebben onze medewerking toegezegd aan Linux Hyperledger en Digital Asset Holding; die leggen zich toe op het potentieel van een open-source platform voor blockchain-applicaties. Bij de belangrijkste vier Nederlandse banken kijken de techneuten vooral naar de technologie: die testen diverse vormen van infrastructuur en experimenteren met een eerste betaalapp op basis van blockchain. De Betaalvereniging Nederland coördineert deze samenwerking; De Nederlandsche Bank zit erbij vanuit de toezichthoudende rol. Alle partijen sluiten zich vooral bij het initiatief aan om er samen van te leren.

De fundering

Velen zijn ervan overtuigd dat de vastgoedwereld door de ‘single source of truth’ van blockchain en door de slimme contractmogelijkheden behoorlijk kan veranderen. Ons experiment Hypotheken kan dan ook de sleutel blijken naar een toekomstige blockchain-ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan ‘what if’-scenario’s en zogenaamde ‘proofs of concept’ om te onderzoeken hoe blockchain de onzekerheid rond onderpandtaxaties zou kunnen wegnemen.

Lasten delen

Ook wordt gekeken hoe blockchain problemen kan oplossen in het grootboek Financial Audit & Compliance. En dan met name op het gebied van bijzonder beheer. Samen met IBM onderzoeken we de mogelijkheid van uniforme gegevens in deze keten met behulp van blockchain, uitgaande van één gedeeld grootboek. IBM en ABN AMRO delen samen de blockchain-kennis die er door middel van dit project wordt vergaard.

De opbrengst

Samen met Tata Consultancy Services (TCS) onderzoeken we het potentieel van blockchain op het gebied van Clearing & Settlement. Doel van dit experiment is om tot een gedistribueerd grootboek te komen dat met oude systemen kan worden samengevoegd tot één bron van waarheid (‘single source of truth’) waarmee direct contant kan worden gesettled. Werkt dat, dan zijn we meteen één stap dichter bij de financiële wereld van de toekomst.

De zoektocht gaat door

Deze selectie experimenten is nog maar het begin. Dit jaar van onderzoek en experimenten heeft ons op plekken gebracht waar we nog niet eerder waren geweest. De onzekerheid over blockchain staat ons niet in de weg. Integendeel. Wij zien kansen. En het is spannend. We werken op manieren waarop we niet eerder hebben gewerkt. We staan open voor al die krachtige mogelijkheden die bijna binnen handbereik zijn. We pakken door. En op het moment dat de financiële wereld door blockchain transformeert, transformeren wij mee.

Co-auteur: Marjan van der Plas (Innovation Manager) Bron: ABN Amro

Wat kunnen wij voor U doen?

We bieden specialisten en teams voor de oplossing voor Blockchain.

We bemiddelen graag naar partners voor software en concepten.